Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2014 година

Валидна от: 06.12.2013

Валидна до: 20.01.2014

Изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2014 година

Решение за промяна

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

542000005 Информация за плащане 02.10.2014

542000005_Информация за плащане_111215

542000005 Информация за плащане 16.12.2015

542000005 Информация за плащане 18.02.2016

542000005 Информация за плащане 17.03.2016

542000005 Информация за плащане 31.03.2016

542000005 Договор за подизпълнение с Евро Старс ООД

542000007_Информация за извършено плащане_011014

542000007_Информация за извършено плащане_171014

542000007_Информация за извършено плащане_311014

542000007_Информация за извършено плащане_141114

542000007_Информация за извършено плащане_161214

542000007_Информация за извършено плащане_110215

542000007_Информация за извършено плащане_080415

542000007_Информация за извършено плащане_230415

542000007_ Информация за извършено плащане1_230415

542000007_Информация за извършено плащане_200515

542000007_Информация за извършено плащане_250615

542000007_Информация за върната гаранция_210715

542000007_Договор за подизпълнение

542000007_Договор за подизпълнение

542000008_Информация за извършено плащане_171014

542000008_Информация за извършено плащане_201014

542000004_Информация плащане_13.10.14

542000004_Информация плащане_02.10.14

542000004 Информация за плащане_23.10.14

542000004_Информация за плащане_27.10.14

542000004 Информация за плащане 14.11.14

542000004 Информация за плащане_28.11.14

542000004 Информация за плащане 10.12.14

542000004 Информация за плащане 231214

542000004 Информация за плащане 29.12.14

542000004 Информация за плащане 16.01.15

542000004 Информация за плащане 16.02.15

542000004 Информация за плащане 20.02.15

542000004 Информация за плащане 24.02.15

542000004 Информация за плащане 04.03.15

542000004 Информация за плащане 09.03.15

542000004 Информация за плащане 25.03.15

542000004 Информация за плащане 21.04.15

542000004 Информация за плащане 050515

542000004 Информация за плащане 14.05.15

542000004 Информация за плащане 22.05.15

542000004 Информация за плащане 10.06.15

542000004 Информация за плащане 18.06.15

542000004 Информация за плащане 25.06.15

542000004 Информация за плащане 30.07.15

542000004 Информация за плащане 28.09.15

542000004 Договор за подизпълнение

542000004_Договор за подизпълнение

542000004 Информация за плащане на подизпълнители

542000004 Информация за освободени гаранции

 

542000005 Информация за плащане 23.10.2014

542000005 Информация за плащане 24.10.2014

542000005 Информация за плащане 27.10.2014

542000005 Информация за плащане 03.11.2014

542000005 Информация за плащане 12.11.2014

542000005 Информация за плащане 13.11.2014

 

542000005 Информация за плащане 11.11.2014

542000005 Информация за плащане 01.12.2014

542000005 Информация за плащане 02.12.2014

542000005 Информация за плащане 05.12.2014

542000005 Информация за плащане 18.12.2014

542000005 Информация за плащане 22.12.2014

542000005 Информация за плащане 29.12.2014

542000005 Информация за плащане 16.01.2015

542000005 Информация за плащане 21.01.2015

542000005 Информация за плащане 11.02.2015

542000005 Информация за плащане 17.03.2015

542000005 Информация за плащане 07.04.2015

542000005 Информация за плащане 17.04.2015

542000005 Информация за плащане 23.04.2015

542000005 Информация за плащане 13.05.2015

542000005 Информация за плащане 18.05.2015

542000005 Информация за плащане 04.06.2015

542000005 Информация за плащане 11.06.2015

542000008_Информация за извършено плащане_071114

542000008_Информация за извършено плащане_141114

542000008_Информация за извършено плащане_141114-1

542000008_Информация за извършено плащане_311014

542000008_Информация за извършено плащане_161214

542000008_Информация за извършено плащане_120315

542000008_Информация за извършено плащане_230415

542000008_Договор с подизпълнител "Комос" ООД

542000008_Договор с подизпълнител "Енемона Старт" АД

542000008_Информация за извършено плащане_200515

542000008_Информация за извършено плащане_030715

542000008_Информация за върната гаранция_080715

Информация за изпълнен договор/20.07.2015г.

Информация за изпълнен договор/20.07.2015г.

Информация за изпълнен договор/09.10.2015г.

Информация за изпълнен договор/27.12.2016г.

 

Прикачени файлове