АЕЦ "Козлодуй” предлага електронно обучение чрез уеб-базирана платформа ESTRA, достъпна на адрес http://knpp-estra.tu-sofia.bg