Информационен център

Основната цел на Информационният център на АЕЦ „Козлодуй” е  да предоставя актуална информация за работата на атомната централа, както и за ползите от ядрената енергетика за икономиката на страната, устойчивото развитие и околната среда. Той е и началната точка при посещения на съоръжения, намиращи се на площадката на атомната централа.

В залите на Информационния център имате възможност да се запознаете с дейността на АЕЦ „Козлодуй” чрез:

  • мултимедийна интерактивна система за технологичния процес при производство на електрическа енергия, със специален анимационен отдел за малките посетители;
  • макети на основни съоръжения на атомната централа;
  • брошури и други информационни материали, представящи дейностите в атомната централа;
  • видеофилми с обобщена информация за историята и дейността на АЕЦ „Козлодуй”.