Информация за външни организации -
доставчици и изпълнители на услуги за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Информационна брошура на АЕЦ Козлодуй ЕАД

Информационная брошюра „АЭС Козлодуй” ЕАД для подрядных организаций

Подготовка на документи за допускане на външна организация - блок схема

Инструкция по качество. Провеждане на инструктаж преди работа, 00.ОУ.00.ИК.1457

Образци на документи за утвърждаване на протокол за проверка на документите за дейности, имащи отношение към безопасността:

Документи за разрешение от ДАНС:

Организиране на обучение в Управление УТЦ:

Образци на протоколи по Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Изисквания към програмите за осигуряване на качеството:

Подготовка на заповеди за работа/допуск в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

 Документи придружаващи заповедта:

Заповед за работа:  

Образец - заповед за достъп: