Информация за външни организации -
доставчици и изпълнители на услуги за "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Информационна брошура на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Информационная брошюра „АЭС Козлодуй”ЕАД для подрядных организаций

Подготовка на документи за допускане на външна организация - блок схема

 

Образци на документи за утвърждаване на протокол за проверка на документите за дейности, имащи отношение към безопасността:

Документи за разрешение от ДАНС:

Организиране на обучение в Управление УТЦ:

Организиране на медицински прегледи в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

Образци на протоколи по Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

Изисквания към програмите за осигуряване на качеството:

Подготовка на заповеди за работа/допуск в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

 Документи придружаващи заповедта:

 Образци -  заповеди за работа и достъп: