Ако имате информация за корупция, нередности, в т.ч. измами и злоупотреби и/или конфликт на интереси, извършени от служител/и на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

 • E-mail: signal@npp.bg
 • Гореща телефонна линия: +359 973 76262

 • Кутии за сигнали, поставени на входовете на: 
  - Административна сграда “Управление” 
  - Сграда Управление Търговско
  - Сграда УТЦ
  - Сграда СТМ
  - Сграда ИЛК ЕП - 2 
  - Административна сграда ЕП - 2
 • Предоставената на тази страница електронна форма

Сигналите, които са анонимни и тези, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от 2 (две) години се считат за недопустими и не подлежат на разглеждане. За анонимни сигнали се считат тези, които не съдържат достатъчно данни за обратна връзка с подателя – име и адрес за обратна кореспонденция (телефон, електронна поща). Анонимен сигнал, съдържащ твърдения за корупция или корупционни прояви може да се разглежда в случай, че е подкрепен с достатъчно писмени доказателства.

 

Подай сигнал