Посетете ни

 

Ако винаги сте се питали как изглежда една атомна електроцентрала отвътре, какво се случва в активната зона на реактора, как се произвежда електричество от АЕЦ или как се управлява ядрен блок, имате възможност да ни посетите и да научите отговорите на тези и на още много други вълнуващи въпроси относно ядрената енергия. 

Ден на отворени врати

Дните на отворени врати се организират традиционно през пролетта и през есента на всяка година. Датата, на която се организира Ден на отворени врати, се обявява предварително чрез средствата за масова информация, на сайта на централата в секция „Новини” и на официалната страница на АЕЦ „Козлодуй” във Facebook.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кои обекти на АЕЦ „Козлодуй” са достъпни за външни посетители?
∙ Информационен център, в който можете да видите филми и макети на съоръжения, да получите информационни материали и др.;
∙ Симулаторен комплекс, където е разположен пълномащабният симулатор – копие на командните зали на блокове с реактори ВВЕР-1000. Там се обучават операторите на ядрените съоръжения;
∙ Открита разпределителна уредба, която свързва атомната централа с електроенергийната система на страната;
∙ Отдел „Радиоекологичен мониторинг” – там се извършват радиологични анализи на проби от въздух, атмосферни отлагания, води, храни, растителност, почви и други.

Как се организират посещения в АЕЦ „Козлодуй”?
Необходимо е да изпратите писмо със заявката си, адресирано до изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на e-mail [email protected], в срок от две седмици преди планираната дата, която трябва да е в работен ден. В писмото трябва да се съдържа информация за целта на посещението, броя на посетителите, както и координати за обратна връзка.
За всяко посещение се изготвя специална програма съобразно конкретния интерес на посетителите. Ние ще отговорим своевременно дали можем да Ви посрещнем в деня, който сте посочили.
Посещенията се организират на групи най-малко от 10 души, като общият брой посетители на площадката е ограничен до 50 на ден.
С предимство се организират посещения на ученици и студенти, когато целта на посещението е свързана с учебния процес.

Кога може да бъде посетена АЕЦ „Козлодуй”?
Информационният център е отворен за посетители във всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа. Посещенията на обекти на централата се организират в работни дни през цялата година и приключват до 15:30 часа.
Посещения в машинните зали на 5 и 6 блок не се организират в периодите, когато се извършва планов годишен ремонт.

Можем ли да посетим командна зала в атомната централа?
Достъпът до командните зали е ограничен и те не са достъпни за посетители. Може да посетите Симулаторния комплекс в Учебно-тренировъчния център.

За контакти

Допълнителна информация за организиране на посещения в АЕЦ „Козлодуй” можете да получите на телефони 0973 7 28 60 и 0973 7 25 13.

За посещения на спрените 1 – 4 блок е необходимо да сe обърнете към Информационния център на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” на e-mail: [email protected] или на тел. 0973 8 00 96.