Посетете ни

Важно! Поради усложнената епидемична обстановка в страната, като превантивна мярка,  временно се преустановява организирането на посещения на територията на АЕЦ „Козлодуй”. Следете нашата страница за актуална информация относно тяхното възобновяване.

Ако винаги сте се питали как изглежда една атомна електроцентрала отвътре, какво се случва в активната зона на реактора, как се произвежда електричество от АЕЦ или как се управлява ядрен блок , имате възможност да ни посетите на място и да научите отговорите на тези и на още много други вълнуващи въпроси относно ядрената енергия. Вратите на АЕЦ „Козлодуй” са отворени целогодишно за посещения от български и чуждестранни граждани и журналисти.

Ден на отворени врати

Желаещите да разгледат АЕЦ „Козлодуй” имат тази възможност и по време на Дните на отворени врати, които се организират традиционно повече от 15 години – обикновено през пролетта и през есента всяка година. Датата, на която се организира Ден на отворени врати (обикновено в съботен ден), се обявява предварително чрез средствата за масова информация, в секция „Новини” на сайта на централата и на официалната страница на „АЕЦ Козлодуй” във Facebook .

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Кои обекти на АЕЦ “Козлодуй” са достъпни за външни посетители?
∙ Информационен център, в който можете да получите разнообразни материали, да видите филми и макети на съоръжения и др.
∙ Симулаторен комплекс, където е разположен пълномащабният симулатор – реплика на командните зали на блокове с реактори ВВЕР-1000. Там се обучават операторите на ядрените съоръжения;
∙ Открита разпределителна уредба, която свързва атомната централа с електроенергийната система на страната;
∙ Отдел „Радиоекологичен мониторинг” – където се извършват  радиологични анализи на проби от въздух, атмосферни отлагания, води, храни, растителност, почви и други;
∙ Машинни зали на 5 и 6 блок – залите, в които се помещават турбините и електрогенераторите.

Как се организират посещения в АЕЦ “Козлодуй”?
Необходимо е да изпратите писмо със заявката си, адресирано до изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, на e-mail info@npp.bg,  в срок от две седмици преди планираната дата, която трябва да е в работен ден. В писмото трябва да се съдържа информация за целта на посещението, броят на посетителите, както и координати за обратна връзка.
За всяко посещение се изготвя специална програма съобразно конкретния интерес на посетителите. Ние ще потвърдим своевременно дали можем да ви посрещнем в деня, който сте посочили.

Има ли ограничения за броя на посетителите?
Общият брой посетители на площадката е ограничен до 50 души на ден.

Кога може да бъде посетена АЕЦ “Козлодуй”?
Информационният център е отворен за посетители във всеки работен ден от 8:00 до 16:00 часа. Посещенията на обекти на централата се организират в работни дни през цялата година и приключват до 15:30 часа.
Посещения в машинните зали на 5 и 6 блок не се организират в периодите, когато се извършва планов годишен ремонт.

Можем ли да посетим командна зала в атомната централа?
Поради правилата за сигурност и безопасност достъпът до командните зали е ограничен и те не са достъпни за посетители. Може по Ваше желание да посетите Симулаторния комплекс в Учебно-тренировъчния център.

За контакти

Допълнителна информация за организиране на посещения в АЕЦ „Козлодуй” можете да получите на телефони 0973 7 28 60 и 0973 7 25 13.

За посещения на спрените 1 – 4 блок е необходимо да сe обърнете към Информационния център на Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” на e-mail: info_center@dprao.bg или на тел. 0973 8 00 96.