Нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Ако имате информация за нарушения, възникнали в работен контекст, съгласно ЗЗЛПСПОИН, извършени от служител/и на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, може да подадете сигнал по някой от следните начини:

– Е-mail за сигнали: [email protected]

– Телефон за сигнали: +359 973 76262

– Кутии за сигнали, поставени на входовете на:
Административна сграда „Управление” в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД;
Сграда Управление Търговско;
Сграда УТЦ;
Сграда ИЛК, ЕП-2;
Сграда СТМ;
Административна сграда ЕП-2.

Устно сигнал за нарушение може да бъде подаден в сграда „Инженерно – административен корпус” (ИАК), в работно време, при началник отдел „Превенция на корупцията”, след предварителна уговорка.

Регистрирани сигнали, съдържащи очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към сигнализиращото лице за коригиране на твърденията и за отговорността, която носи за набедяване по чл. 286 от Наказателния кодекс.