ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Преустройство на част от гаражните клетки на Автобаза 1 в офис помещения”.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Решение на Народното събрание от 18.12.2023г. (обн. ДВ бр.105/2023г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй, на 19.01.2024 г. „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес за участие в процедурата за определяне на кратка листа на потенциални строителни фирми за инженеринг, строителство, доставка и въвеждане в експлоатация на ядрена централа на одобрената площадка в Козлодуй, с технология AP1000® със срок до 02.02.2024 г.

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС ПО ПОВОД ЮБИЛЕЯ НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

„АЕЦ „Козлодуй” – 50 години енергия за чиста природа” е темата на литературен конкурс, който се организира от читалището в гр. Козлодуй, литературен клуб „Нашето слово” и атомната централа с подкрепата на Община Козлодуй.

ПЕТ КОМПАНИИ ПОДАДОХА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБЯВЕНА ПОКАНА ЗА ПРОЯВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЯДРЕНИ МОЩНОСТИ ОТ СТРАНА НА „АЕЦ КОЗЛОДУЙ НОВИ МОЩНОСТИ“

„АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ ЕАД информира, че 5 компании са заявили интерес по обявената от
дружеството процедура по преквалификация във връзка с изграждане на 7-и и 8-и блок на площадка № 2
на атомната ни централа с технология АР-1000. 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на „Решение на Народното събрание от 18.12.2023 г. (обн. ДВ бр.105/2023 г.) за предприемане на действия по изграждане на 7-ми и 8-ми блок на площадка № 2 на АЕЦ Козлодуй с технология АР-1000", „АЕЦ Козлодуй Нови Мощности" ЕАД публикува Обява за проявяване на интерес.

ВИСОКО ОТЛИЧИЕ ЗА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

С ново отличие АЕЦ „Козлодуй” изпраща отминаващата година.

На връчването на годишните награди на Българския енергиен и минен форум атомната централа получи приза в категорията за успешна програма за диверсификация.

НОВИ 14 СТУДЕНТИ СЕ ПРИСЪЕДИНИХА КЪМ СТИПЕНДИАНТСКАТА ПРОГРАМА НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Още 14 студенти от Технически университет – София, станаха стипендианти на АЕЦ „Козлодуй”. От създаването на стипендиантската програма през 2018 г. броят на кандидатстващите, наред с този на допуснатите до участие, продължава да нараства.

РАДИАЦИОННИЯТ ГАМА-ФОН ОКОЛО АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” Е НОРМАЛЕН

Нормални стойности, типични за естествения гама-фон в региона, се отчитат и към момента в контролираните точки от площадката на АЕЦ „Козлодуй” и 100-километровата зона около централата на българска територия.

ПРИКЛЮЧИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 16 ноември 2023 г. завърши плановият годишен ремонт на шести енергоблок на атомната централа. След извършена проверка от Агенцията за ядрено регулиране блокът беше включен в електроенергийната система на страната в 09:28 часа.

НА 9 ОКТОМВРИ СТАРТИРА ГОДИШНИЯТ РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

От 9 октомври 2023 г. в АЕЦ „Козлодуй” започва годишният планов ремонт на шести блок. Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление.