ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Доставка, проектиране и монтаж на високоволтова комутационна апаратура в ОРУ 110 kV ”.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” С ПРИЗНАНИЕ ОТ СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЯДРЕНИТЕ ОПЕРАТОРИ

АЕЦ „Козлодуй” получи най-високата възможна оценка по скалата на Световната асоциация на ядрените оператори WANO – категория А.

ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЩЕ БЪДЕ СПРЯН ЗА ПЛАНОВ ГОДИШЕН РЕМОНТ

На 5 май пети блок на атомната централа ще бъде спрян за планов годишен ремонт и презареждане с ядрено гориво.

НОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” С ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

На 24 април изпълнителният директор на АЕЦ „Козлодуй” Валентин Николов и ректорът на Техническия университет – Габрово, професор д-р инж. Илия Железаров, подписаха споразумение за сътрудничество между атомната централа и висшето учебно заведение.

ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на съоръжение за допълнително техническо водоснабдяване (ДТВ) на АЕЦ „Козлодуй” – Студен канал 2”.

НОВОТО ЯДРЕНО ГОРИВО ЗА 5 БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗИЯ ОТ АЯР

След подадено заявление от страна на АЕЦ „Козлодуй”, на 22 април 2024 г. Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) издаде разрешение за поетапен преход към ново ядрено гориво тип RWFA, произведено от Уестингхаус за 5 блок на атомната централа.

ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Изграждане на парна инсталация с източници на пара - електродни водогрейни котли, захранвани от електроенергийната система на Република България”.

ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Стартира приемът в Програмата за платени летни стажове за 2024 г. на атомната електроцентрала.

ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Осигуряване на нова комплектна разпределителна уредба, необходима за захранване на консуматорите от Стол 2 и нови консуматори от Автотранспорт”.

ОБЯВА

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД уведомява всички заинтересувани лица, че има следното инвестиционно предложение: “Осигуряване на независимо от СП ИЕ 1-4 блок, обезпечаване на вода за противопожарни нужди на територията на АЕЦ „Козлодуй” (ОРУ, СБК-2, ЦУА и Административна сграда), както и за технологични нужди на ХОГ от ППС-2“.