ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА МАРТЕНИЦИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Завърши конкурсът на Дома на енергетика (ДЕ) към АЕЦ „Козлодуй” „Бяло и червено – за здраве и късмет”. Получени бяха над 500 ръчно изработени мартеници. Творбите на участниците – деца и възрастни от цялата страна, са включени в благотворителна изложба-базар и могат да бъдат закупени от 16 до 28 февруари в Главно фоайе на ДЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ЯНУАРИ 2021 Г.

През месец януари 2021 г. атомната централа е доставила до клиентите си в град Козлодуй 9 564 мегаватчаса топлоенергия.

През същия месец на изтеклата 2020 г., когато средномесечната температура по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е била по-ниска с 2,83 градуса, потребителите са получили 10 346 мегаватчаса топлинна енергия.

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво, на 4 февруари 2021 г. атомната централа сключи договор с компанията Уестингхаус Електрик Швеция за разработване на анализи на безопасността за лицензиране и внедряване на алтернативен тип ядрено гориво на 5 блок при работа на мощност 3120 MW.

 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ” ЕАД СТАРТИРА КОНКУРСНИ ПРОЦЕДУРИ

На 2 февруари 2021 г., „Български енергиен холдинг” ЕАД, стартира конкурсни процедури с публикуването на публични покани за избор на членове (представители на държавата) на Съветите на директорите на дъщерни дружества на БЕХ – публични предприятия, в които БЕХ притежава 100% от капитала.

Стартирана е процедура за избор на трима представители на държавата в Съвета на директорите на „АЕЦ КОЗЛОДУЙ“ ЕАД

 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

В 23.08 часа на 22 януари пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе включен в енергийната система на страната. 

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

На 22.01.2021 г. в 1 часа и 16 мин. пети блок на АЕЦ „Козлодуй” бе изключен от енергийната система на страната след задействане на аварийната защита на реактора. Всички системи на блока са сработили съгласно проектните алгоритми.
Причината за изключването е задействане на защита по време на рутинни операции. Няма отклонение от нормалната радиационна обстановка. 

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ С ОТЛИЧИЕ ОТ БНЕБ

На 19 януари АЕЦ „Козлодуй“ получи ново признание за дейността си като основен производител на електроенергия и водещ участник в електроенергийния пазар в България. На онлайн церемония, посветена на петата годишнина от създаването на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ), атомната централа бе отличена в категория „Производител“.

АЕЦ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ

С уважение към българските традиции Домът на енергетика към АЕЦ „Козлодуй” обявява конкурс за ръчно изработена мартеница. Със свои творби могат да участват както деца до 18 години, така и възрастни. Допускат се и групови проекти, изработени от детски градини, училища и извънучилищни звена.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

Атомната централа е подала до потребителите в град Козлодуй 9 280,574 мегаватчаса топлинна енергия през месец декември 2020 г.

АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” ЗАВЪРШВА 2020 Г. С РЕКОРДНО ПРОИЗВОДСТВО

От началото на годината до 14:30 часа на 30 декември АЕЦ „Козлодуй” произведе 16 555 000 МWh електрическа енергия при съблюдаване на всички изисквания за безопасна експлоатация.