ПОЗИЦИЯ

Във връзка с продължаващото тиражиране на неверни и манипулативни твърдения относно предсрочния пуск на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ след планов годишен ремонт, заявяваме следното:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.10. – 20.11.2021 Г.

9390 MWh топлинна енергия е подала атомната централа в периода 21 октомври – 20 ноември 2021 г. към потребителите в гр. Козлодуй.

НОВИ СТИПЕНДИАНТИ НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Нови 9 студенти са класирани за стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” .

ПОЗИЦИЯ

Във връзка с тиражираните в публичното пространство неверни и манипулативни твърдения, свързани с предсрочния пуск на 6 блок, заявяваме следното:

Категорично отхвърляме като неверни и манипулативни тиражираните в публичното пространство коментари относно пуска на 6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” след планов годишен ремонт.

ПРИКЛЮЧИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 1 ноември 2021 г. завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.09.-20.10.2021 Г.

Атомната електроцентрала е произвела 5329 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 септември – 20 октомври 2021 г. и е осигурила отопление за клиентите си от град Козлодуй в продължение на 14 дни.

AЕЦ „КОЗЛОДУЙ” Е С ПОДНОВЕНА ЛИЦЕНЗИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

На 22 октомври 2021 г. в атомната електроцентрала се състоя церемония по връчване на подновената лицензия на АЕЦ „Козлодуй” за осъществяване на специализирано обучение и издаване на удостоверения за правоспособност за дейности в ядрени съоръжения и в съоръжения, използващи източници на йонизиращи лъчения.

ВИСОКИ ОТЛИЧИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

Наско Михов – изпълнителен директор на АЕЦ „Козлодуй”, и Александър Николов – заместник изпълнителен директор, бяха удостоени с почетния знак на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към Българска академия на науките.

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ В ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ НА ГР. МИЗИЯ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

С посещение в гр. Мизия завършиха срещите, организирани от АЕЦ „Козлодуй” с професионални гимназии от региона.
На 30 септември учениците и учителите от паралелката „Машинен техник” бяха домакини на експерти от централата, които подробно ги запознаха с възможностите за професионална реализация в компанията.

АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ОСИГУРЯВА ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ И СТИПЕНДИИ ЗА ГИМНАЗИСТИ ОТ ПГЯЕ В КОЗЛОДУЙ

В началото на новата учебна година АЕЦ „Козлодуй” организира поредица от срещи с професионални училища от региона. След Белене, представители на компанията посетиха Професионалната гимназия по ядрена енергетика „Игор В. Курчатов” – гр. Козлодуй, за да се срещнат лично с младежите и класните ръководители на 8 клас от специалностите „Ядрена енергетика” и „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна”.