Оптимизиране на температурния режим на 5,6UV40D01D06 за охлаждане на хермопроходките

Валидна от: 19.11.2013

Валидна до: 01.02.2015

Оптимизиране на температурния режим на 5,6UV40D01D06 за охлаждане на хермопроходките

Договор №442000001/01.04.2014г.

Договор с подизпълнител СД ВАЛИД - Тонова, Ценова

Договор с подизпълнител Енемона-Старт АД

Информация за извършено плащане_01.06.2015г.

Информация за извършено плащане_08.06.2015г.

Информация за извършено плащане_13.07.2015г.

Информация за извършено плащане_03.09.2015г.

Информация за извършено плащане_23.10.2015г.

Информация за извършено плащане_10.11.2015г.

Информация за извършено плащане_12.11.2015г.

Информация за извършено плащане_16.11.2015г.

Информация за извършено плащане_18.11.2015г.

Информация за извършено плащане_19.01.2016г.

Информация за приключен договор/26.07.2016г.

Прикачени файлове