Извършване на ремонт на 7 броя електромагнита /черт. 195-27-0002/ за ГЦП-195М

Валидна от: 12.09.2019

Валидна до: 15.10.2019

Решение, Обявление и Документация за участие/12.09.2019г.
Образци/12.09.2019г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/дата на публикуване 17.10.2019 г.

Протокол за предварителен подбор/дата на публикуване 23.10.2019 г.

Решение за предварителен подбор/дата на публикуване 23.10.2019 г.

Покана по чл. 34, ал.1 от ЗОП/дата на публикуване 05.11.2019 г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови предложения/дата на публикуване 22.11.2019 г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 17.12.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 17.12.2019 г.

Прикачени файлове