Климатизация на помещения с електронно оборудване на панели ПТК и АХК

Валидна от: 26.03.2014

Валидна до: 01.06.2015

Климатизация на помещения с електронно оборудване на панели ПТК и АХК

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Договор №442000008/07.08.2014г.

Договор за подизпълнение с "Интерприборсервиз" ООД

Информация за извършено плащане_271114

Информация за извършено плащане _091214

Информация за извършено плащане_161214

Информация за извършено плащане_221214

Информация за извършено плащане_100315

Информация за извършено плащане_250315

Информация за извършено плащане_060715

Информация за извършено плащане_040915

Информация за извършено плащане_061015

Информация за извършено плащане_101115

Информация за извършено плащане_081215

Информация за извършено плащане_170216

Информация за изпълнен договор/31.08.2017г.

Прикачени файлове