АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” СКЛЮЧИ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – ГР. МИЗИЯ

03.06.2022

На 2 юни 2022 г. атомната централа сключи споразумение за сътрудничество с Професионална гимназия „Васил Левски” – гр. Мизия.

Целта на партньорството е взаимодействие в областта на средното професионално образование за повишаване на практическите умения на гимназистите, предпочели специалности, свързани с ядрената енергетика и електропроизводството. Обединените усилия на централата и гимназията ще бъдат насочени към ранно кариерно ориентиране на учениците, постигане на качествено образование и високо ниво на ефективност на обучителния процес. Завършващите училището добре подготвени млади хора ще имат възможност за реализация в АЕЦ „Козлодуй”.

В рамките на споразумението Професионалната гимназия в гр. Мизия поема ангажимента да се ориентира към специалности от направленията STEM – наука, технология, инженерство, математика. Планира се да бъде организирано обучение в дуална форма по професии, пряко свързани с ядрената енергетика.

АЕЦ „Козлодуй” ще осигури възможност ученици от VIII, IX и X клас периодично да посещават различни обекти на площадката. Така те ще могат на място да се запознават със спецификите в производството на електроенергия от ядрени блокове и с приложението на избраната специалност.