Консултантски услуги при техническо обслужване, ремонт и експлоатация на кран мостов двугредов с кръгово действие 5,6UQ00E01

Валидна от: 19.09.2019

Валидна до: 11.10.2019

Решение за откриване/ дата на публикуване 19.09.2019г.

Покана и документация/ дата на публикуване 19.09.2019г.

Образци на документи/ дата на публикуване 19.09.2019г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 16.10.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/ дата на публикуване 16.10.2019г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 28.10.2019г.

Договор №292000049/25.10.2019г./дата на публикуване 28.10.2019г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка №292000049/ дата на публикуване 04.11.2021г.

Прикачени файлове