Доставка на предпазни клапани за системи 5,6TF,VB,TB,TP

Валидна от: 26.09.2019

Валидна до: 29.10.2019

Решение и обявление / дата на публикуване 26.09.2019 г.

Документация / дата на публикуване 26.09.2019 г.

Образци на документи / дата на публикуване 26.09.2019 г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП / дата на публикуване 04.11.2019г.

Протокол за предварителен подбор / дата на публикуване 08.11.2019 г.

Решение за предварителен подбор / дата на публикуване 08.11.2019 г.

Покана за представяне на първоначална оферта / дата на публикуване 21.11.2019 г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти / дата на публикуване 13.01.2020 г.

Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 31.01.2020 г.

Решение за определяне на изпълнител / дата на публикуване 31.01.2020 г.

Обявление за възложена поръчка / дата на публикуване 04.05.2020 г.

Договор № 102000058 / дата на публикуване 04.05.2020 г.

Допълнително споразумение към договор № 102000058/03.06.2020г.

Допълнително споразумение към договор № 102000058/28.04.2020г., публ. на 02.02.2021г.

Обявление за изменение/публ. на 02.02.2021г.

Обявление за приключване на договор/публ. на 18.08.2021г.

Прикачени файлове