Подмяна на термоконтрола на реактора по температурните канали на БЗТ по време на ПГР-2020 на 5 ЕБ

Валидна от: 11.09.2019

Валидна до: 09.10.2019

Решение, Обявление и Документация/11.09.2019 г.

Образци на документи/11.09.2019 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/10.10.2019 г.

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП/ дата на публикуване 24.10.2019г.

Протокол за предварителен подбор / дата на публикуване 06.11.2019г.

Решение за предварителен подбор / дата на публикуване 06.11.2019г.

Покана по чл. 34, ал. 1 от ЗОП / дата на публикуване 08.11.2019г.

Информационно съобщение за отваряне на ценова оферта/дата на публикуване 28.11.2019г.

Доклад от работата на комисията/дата на публикуване 06.12.2019г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 06.12.2019г.

Обявление за възложена поръчка/дата на публикуване 02.03.2020г.

Договор №502000008/27.02.2020г./дата на публикуване 02.03.2020г.

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка/ дата на публикуване 15.06.2021 г.

Прикачени файлове