Доставка на батерии

Валидна от: 05.09.2019

Валидна до: 05.09.2022

  Решение, обявление и документация/публикувани на 22.03.2019г.

Образци/публикувани на 22.03.2019г.

Разяснения по документация/публикувани на 01.04.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/дата на публикуване 24.04.2019г

Констативен протокол/дата на публикуване 15.05.2019 г.

Информационно съобщение за отваряне на ценови оферти/дата на публикуване 15.05.2019 г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 18.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител/дата на публикуване 18.06.2019 г.

Обявление за възложена поръчка (прекратени обособени позиции)/дата на публикуване 03.07.2019 г.

Обявление за възложена поръчка Р-190000084 и Р-190000085/дата на публикуване 05.09.2019 г.

Договор Р-190000084/04.09.2019 г./дата на публикуване 05.09.2019 г.

Договор Р-190000085/04.09.2019 г./дата на публикуване 05.09.2019 г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000084/04.09.2019 г./дата на публикуване 09.10.2019 г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение Р-190000085/04.09.2019 г./дата на публикуване 09.10.2019 г.

Образци на документи/дата на публикуване 09.10.2019 г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 31.10.2019 г.

Решение за определяне на изпълнител/дата на публикуване 31.10.2019 г.

Обявление за възложена поръчка 190000093/26.11.2019 г. и 190000094/25.11.2019 г./дата на публикуване 26.11.2019 г.

Договор 190000093/26.11.2019 г./дата на публикуване 26.11.2019 г.

Договор 190000094/25.11.2019 г./дата на публикуване 26.11.2019 г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение № Р-190000084/04.09.2019г./ публикувана на 06.02.2020г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение № Р-190000085/04.09.2019г./ публикувана на 06.02.2020г.

Образци на документи/публикувани на 06.02.2020г.

Протокол от работата на комисията/ публикуван на 02.03.2020г.

Решение за определяне на изпълнител/ публикувано на 02.03.2020г.

Договор № 100000049/публикуван на 13.04.2020г.

Договор № 100000050/13.04.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публикувано на 13.04.2020г.

Обявление за приключил договор 190000094/05.01.2021г.

Обявление за приключил договор/публикувано на 29.04.2021г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение № Р-190000084/04.09.2019г./ публикувана на 10.06.2021г.

Покана за участие във вътрешен конкурентен избор въз основа на сключено рамково споразумение № Р-190000085/04.09.2019г./ публикувана на 10.06.2021г.

Образци на документи/публикувани на 10.06.2021г.

Протокол от работата на комисията/публикуван на 02.07.2021г.

Решение за определяне на изпълнител/публикувано на 02.07.2021г.

Обявление за приключил договор № 100000050/публикувано на 06.08.2021г.

Обявление за възложена поръчка 110000119/06.08.2021 г. и 110000120/16.08.2021 г./дата на публикуване 17.08.2021 г.

Договор 110000119/06.08.2021 г./дата на публикуване 17.08.2021 г.

Договор 110000120/16.08.2021 г./дата на публикуване 17.08.2021 г.

Обявление за приключил Договор № 110000119 /публикувано на 20.05.2022г.

Обявление за приключил договор № Р-190000084/28.09.2022г.

Обявление за приключил договор №110000120/публикувано на 12.10.2022г.

Обявление за приключил договор № Р-190000085/публикувано на 13.10.2022г.

Прикачени файлове