“Доставка на въздухоотоплителни апарати”

Валидна от: 11.01.2019

Валидна до: 11.02.2019

Решение за откриване на процедура и Обявление/публикувани на 11.01.2019г.

Документация/публикувана на 11.01.2019г.

Образци/публикувани на 11.01.2019г.

Разяснения/публикувани на 18.01.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/публикувано на 18.01.2019г.

Техническа спецификация № 2018.30.ТО.UV.ТСП.1975/1/публикувана на 18.01.2019г.

Информационно съобщение/публикувано на 18.01.2019г.

Разяснения/публикувани на 28.01.2019г.

Протокол по чл.54,ал.7 от ППЗОП/13.02.2019

Информационно съобщение за отваряне на цени/05.03.2019

Протокол от работата на комисията/14.03.2019

Решение за класиране/14.03.2019

Обявление за възложена поръчка 192000106/дата на публикуване 10.04.2019 г.

Договор 192000106/дата на публикуване 10.04.2019 г.

Обявление за приключване на договор 192000106/31.07.2019

 

Прикачени файлове