Доставка на лабораторна апаратура

Валидна от: 07.06.2018

Валидна до: 10.07.2018

Решение и обявление / дата на публикуване 07.06.2018г. 

Документация част 1 - Технически спецификации / дата на публикуване 07.06.2018г.

Документация част 2 / дата на публикуване 07.06.2018г.

Документация част 3 / дата на публикуване 07.06.2018г.

Образци на документи / дата на публикуване 07.06.2018г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/дата на публикуване 14.06.2018г.

Документация част 1- Технически спецификации (допълнителна информация за Обособена позиция №7)/дата на публикуване 14.06.2018г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата/дата на публикуване 14.06.2018г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата/дата на публикуване 15.06.2018г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата /дата на публикуване 22.06.2018г.

Разяснения по докуменатцията за участие в процедурата /дата на публикуване 25.06.2018г.

Разяснения по документацията за участие в процедурата /дата на публикуване 28.06.2018г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП / дата на публикуване 20.08.2018г.

Информационно съобщение за отваряне на ценовите предложения / дата на публикуване 19.09.2018г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 06.11.2018г.

Решение за класиране/дата на публикуване 06.11.2018г.

Обявление за прекратяване на Обособена позиция № 7/дата на публикуване 22.11.2018г.

Обявление за прекратяване на Обособена позиция № 1 / дата на публикуване 06.02.2019г.

Обявление за възложена поръчка ОП№2, ОП№3, ОП№4, ОП№5, ОП№6, ОП№8, ОП№9, ОП№10, ОП№11, ОП№12, ОП№13 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000070 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 196000005 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000071 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000072 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000073 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000074 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000075 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000076 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000077 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000078 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Договор № 192000079 / дата на публикуване 20.02.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000073 / дата на публикуване 03.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000074 / дата на публикуване 15.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000076 / дата на публикуване 18.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000077 / дата на публикуване 18.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000078 / дата на публикуване 18.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000070 / дата на публикуване 25.04.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000075 / дата на публикуване 07.05.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000072 / дата на публикуване 09.05.2019г.

Обявление за приключване на договор 196000005 / дата на публикуване 31.05.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000071 / дата на публикуване 31.05.2019г.

Обявление за приключване на договор 192000079 / дата на публикуване 05.06.2019г.

Прикачени файлове