Доставка на електроди и тел за заваряване и материали за спояване

Валидна от: 01.02.2016

Валидна до: 11.02.2016

Документация за участие/ 01.02.2016 г.

Образци на документи/ 01.02.2016 г.

Разяснения по условията на публичната покана/03.02.2016 г.

Разяснения по условията на публичната покана/04.02.2016 г.

Разяснения по условията на публичната покана/05.02.2016 г.

Протокол от работата на комисията/публикуван на 10.03.2016 г.

Договор №160000019/28.04.2016г.

Договор №160000021/28.04.2016г.

Договор №160000020/11.05.2016г.

Информация за приключил договор_25.08.2016г.

Информация за приключил договор №160000021

Информация за приключил договор № 160000019

 

Прикачени файлове