Доставка на осветители, арматура за лампи и светлоизточници

Валидна от: 24.04.2014

Валидна до: 28.09.2015

Доставка на осветители, арматура за лампи и светлоизточници

Решение за промяна

Разяснения по документацията

Разяснения по документацията

Информационно съобщение за отваряне на цени

Договор № 140000096/29.08.2014 г.

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършено плащане по договор

Информация за извършено плащане по договор

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договор / 05.10.2015 г.

Информация за приключил договор / 01.10.2015 г.

Прикачени файлове