Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на 27 броя помещения, находящи се в Административна сграда с кадастрален номер 350, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 02.06.2023

Валидна до: 22.06.2023

Прикачени файлове