Осигуряване на надеждно захранване от Дизел-генератор за комуникационно оборудване в помещение КПП24-2

Валидна от: 04.09.2023

Валидна до: 29.09.2023

Прикачени файлове