Втори търг с тайно наддаване за продажба на 4 броя употребявани МПС, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 07.04.2016

Валидна до: 26.04.2016

Решение за продажба на 4 броя употребявани МПС

Документация за продажба на 4 броя уотребявани МПС

Прикачени файлове