Търг с тайно наддаване за продажба на 458 броя задвижки, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 27.11.2015

Валидна до: 16.12.2015

Решение за продажба на 458 броя задвижки

Докуменция за продажба на 458 броя задвижки

Прикачени файлове