Процедура за избор на фирма/фирми за изкупуване на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства, намиращи се на съхранение в склад №001, собственост на "АЕЦ Козлодуй"ЕАД

Валидна от: 13.11.2015

Валидна до: 02.12.2015

Решение за продажба на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства

Документация за продажба на отпадък с код 16 01 04* - излезли от употреба превозни средства

Прикачени файлове