Трети търг с тайно наддаване за продажба на употребявани, изведени от експлоатация активи, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 06.04.2015

Валидна до: 27.04.2015

Решение за продажба на употребявани, изведени от експлоатация активи

Документация за продажба на употребявани, изведени от експлоатация активи

Прикачени файлове