Процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадъци с код 13 08 99* - маслени отпадъци неупоменати другаде, генерирани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 17.03.2015

Валидна до: 01.04.2015

Решение за продажба на отпадъци с код 13 08 99* - маслени отпадъци

Документация за продажба на отпадъци с код 13 08 99* - маслени отпадъци

Прикачени файлове