Процедура за избор на фирма за изкупуване на отпадъци, класифицирани съгласно ЗУО с код 16 06 05 - други батерии и акумулатори и код 16 06 04 - алкални батерии /с изключение на 16 06 03/, генерирани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 13.03.2015

Валидна до: 01.04.2015

Решение за процедура за продажба на отпадъци с код 16 06 05 и 16 06 04 - батерии и акумулатори

Документация за процедура за продажба на отпадъци с код 16 06 05 и 16 06 04 - батерии и акумулатори

Прикачени файлове