Търг с тайно наддаване за продажба на материални запаси /МЗ/ - задвижки, клапани, електродвигатели, колена, помпи, кран и вентил, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

Валидна от: 09.03.2015

Валидна до: 30.03.2015

Решение за търг за продажба на МЗ - задвижки, клапани и др.

Документация за търг за продажба на МЗ - задвижки, клапани и др.

Прикачени файлове