Процедура за избор на фирма, която да изкупува отпадъци с код 15 01 01 - хартия и картонени опаковки и код 20 01 01 - хартия и картон, генерирани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 16.02.2015

Валидна до: 09.03.2015

Решение за продажба на отпадъци с код 15 01 01 и 20 01 01 - хартия и картон

Документация за продажба на отпадъци с код 15 01 01 и 20 01 01 - хартия и картон

Прикачени файлове