Процедура за продажба на електрическа енергия през месец Декември в размер на 223 200 MWh (300 MW бандов товар) за реализация извън страната

Валидна от: 05.11.2009

Валидна до: 13.11.2009

Процедура за продажба на електрическа енергия през месец Декември в размер на 223 200 MWh (300 MW бандов товар) за реализация извън страната

Прикачени файлове