Процедура за продажба на електрическа енергия през месец Ноември в размер на 216 000 MWh (300 MW бандов товар) за реализация извън страната

Валидна от: 09.10.2009

Валидна до: 16.10.2009

Процедура за продажба на електрическа енергия през месец Ноември в размер на 216 000 MWh (300 MW бандов товар) за реализация извън страната

Прикачени файлове