Търг за продажба на електрическа енергия за месец Октомври в размер на 223 500 MWh (300 MW бандов товар)

Валидна от: 09.09.2009

Валидна до: 14.09.2009

Търг за продажба на електрическа енергия за месец Октомври в размер на 223 500 MWh (300 MW бандов товар)

Прикачени файлове