„Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV”

Валидна от: 18.09.2019

Валидна до: 16.12.2019

Решение и обявление/ дата на публикуване 18.09.2019г.

Документация/ дата на публикуване 18.09.2019г.

Образци на документи/ дата на публикуване 18.09.2019г.

Разяснения по условията на документацията/ дата на публикуване 27.09.2019г.

Решение за одобряване на обявление за изменение/дата на публикуване 19.11.2019г.

Протокол от работата на комисията/дата на публикуване 10.01.2020г.

Решение за прекратяване/дата на публикуване 10.01.2020г.

Обявление за невъзложена поръчка/дата на публикуване 23.01.2020г.

Прикачени файлове