Доставка на компенсационни устройства УК-82-01 и термоелектрически преобразуватели за система СВРК-5ЕБ

Валидна от: 09.09.2019

Валидна до: 10.10.2019

Решение за откриване на процедура и Покана/публикувани на 09.09.2019г.

Доклад от работата на комисията/публ. на 29.11.2019г.

Решение за класиране/публ. на 29.11.2019г.

Становище за осъществен контрол по чл. 233 от ЗОП/публ. на 02.12.2019г.

Договор № 192000152/публ. на 15.01.2020г.

Обявление за възложена поръчка/публ. на 15.01.2020г.

Обявление за приключване на договор/публ. на 16.04.2020г.

Прикачени файлове