Доставка на металообработващи машини

Валидна от: 11.06.2019

Валидна до: 02.07.2019

Решение и обявление / дата на публикуване 11.06.2019 г. 

Документация / дата на публикуване 11.06.2019 г.

Образци на документи / дата на публикуване 11.06.2019 г.

Разяснения по условията на документацията / дата на публикуване 24.06.2019 г.

Протокол от работа на комисията/ дата на публикуване 29.08.2019 г.

Решение за класиране / дата на публикуване 29.08.2019 г.

Обявление за възложена поръчка / дата на публикуване 15.10.2019 г.

Договор № 192000143 / дата на публикуване 15.10.2019 г.

Обявление за приключил договор / дата на публикуване 22.05.2020 г.

Прикачени файлове