Доставка на еталонно оборудване

Валидна от: 04.04.2019

Валидна до: 02.05.2019

Решение и обявление_04.04.2019
Документация за участие_04.04.2019
Образци на документи_04.04.2019
Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП_23.05.2019
Информационно съобщение по чл.57, ал.3 от ППЗОП_27.05.2019
Протоколи на комисията_07.06.2019
Решение за класиране и определяне на изпълнители за обосособени позиции №2 и №3_07.06.2019
Решение за прекратяване, обособена позиция №1_07.06.2019
Обявление за възложена поръчка /невъзлагане на об. поз. № 1/_18.06.2019
Решение за определяне на втория в класирането, за изпълнител за об.поз.№3_26.07.2019
Договор № 196000014 за Лот-2_02.08.2019
Обявление за възложена поръчка за Лот-2_02.08.2019
Договор №196000019 за Лот-3_16.09.2019
Обявление за възложена поръчка за Лот-3_16.09.2019
Обявление за приключване на договор №196000014-Лот-2_07.10.2019
Обявление за приключване на договор №196000019-Лот-3_04.12.2019

Прикачени файлове