Проектиране, доставка и монтаж на комплексна система за непрекъснат мониторинг и оценка на маслонапълнени машини в Отрита разпределителна уредба (ОРУ)

Валидна от: 27.08.2018

Валидна до: 27.09.2018

Решение и Обявление/дата на публикуване 27.08.2018г.

Документация - част 1 / дата на публикуване 28.08.2018г.

Документация - част 2 / дата на публикуване 28.08.2018г.

Образци на документи / дата на публикуване 28.08.2018г.

Протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП/дата на публикуване 02.11.2018г.

Протокол от предварителен подбор/дата на публикуване 05.12.2018г.

Решение за предварителен подбор/дата на публикуване 05.12.2018г.

Покана по чл. 34, ал. 1 от Закона за обществени поръчки / дата за публикуване 18.12.2018г.

Информационно съобщение за отварянето и оповестяването на ценовите предложения/дата на публикуване 01.02.2019г.

Доклад от работата на комисията / дата на публикуване 24.07.2019г.

Решение за прекратяване / дата на публикуване 24.07.2019г.

Обявление за прекратяване на обществената поръчка / дата на публикуване 09.08.2019г.

Прикачени файлове