Основен ремонт на електролизер №1, тип СЭУ - 8М

Валидна от: 27.09.2017

Валидна до: 24.10.2017

Решение, обявление и документация за участие/27.09.2017 г. 

Образци на документи/27.09.2017 г.

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация/19.10.2017

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП/25.10.2017 г.

Информационно съобщение за отваряне на цени/25.10.2017 г.

Протокол от работа на комисията/06.11.2017 г.

Решение за класация/06.11.2017 г.

Договор №578000007/22.11.2017 г.

Обявление за възложена поръчка/22.11.2017 г.

Обявление за приключване на договор/07.06.2018 г.

Прикачени файлове