Доставка на осветители и светлоизточници

Валидна от: 18.11.2016

Валидна до: 09.12.2016

Решение, Обявление и Документация/18.11.2016г.

Образци/18.11.2016г.

Разяснения/01.12.2016г.

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Информационно съобщение за отваряне на ценови предложения/27.12.2016г.

Протокол от работата на комисията/03.04.2017г.

Решение за определяне на изпълнител/03.04.2017г.

Договор № 170000011/22.05.2017г.

Договор № 170000012/22.05.2017г.

Допълнително споразумение към договор 170000012 / 30.01.2018г.

Обявление за възложена поръчка/22.05.2017г.

Обявление за приключил договор/31.07.2017г.

Обявление за приключил договор/19.07.2018г.

Прикачени файлове