Доставка на резервни части за турбогенератори 9(10)GQ тип ТВВ-1000-4УЗ и възбудители 9(10)GE тип БВД-4600-1500-АУЗ за провеждане на ремонтни дейности през 2017г.

Валидна от: 03.11.2016

Валидна до: 27.11.2016

Решение за откриване на процедурата и покана/03.11.2016г.

Решение за прекратяване/23.02.2017г.

Обявление за възложена поръчка/10.03.2017г.

Прикачени файлове