Реконструкция на вентсистема 5,6UV37D01-D04 в рамките на помещения 5,6AB1023/1,2 за 5ЕБ и 6ЕБ

Валидна от: 15.07.2015

Валидна до: 12.08.2015

Документация за участие/15.07.2015 г.

Образци на документи/15.07.2015 г.

Констативен протокол/17.08.2015 г.

Информационно съобщение за отваряне на цени/18.08.2015 г.

Протокол от работата на комисията/12.09.2015 г.

Решение за класиране/12.09.2015 г.

Договор №452000021/16.10.2015 г.

Информация за сключен договор/16.10.2015 г.

Договор за подизпълнение със СД "Валид - Тонова, Ценова"

Договор за подизпълнение с ET "Валка - Иван Андреев"

Договор за подизпълнение с "Електро пуск" ООД

Информация за приключил договор/16.06.2017 г.

Прикачени файлове