Извършване на реконструкция и модернизация на статорни намотки на двигатели 6kV

Валидна от: 27.04.2015

Валидна до: 28.05.2015

Документация за участие в процедура/27.04.2015г.

Образци на документи/27.04.2015г.

Констативен протокол/29.05.2015г.

Протокол за предварителен подбор/15.06.2015г.

Решение за предварителен подбор/15.06.2015г.

Представяне на покана за първоначална оферта/30.06.2015г.

Доклад от работата на комисията/21.07.2015г.

Решение за класиране/21.07.2015г.

Договор за възлагане на обществена поръчка/28.08.2015г.

Информация за сключен договор/31.08.2015г.

Информация за приключил договор/16.02.2016г.

Прикачени файлове