Осигуряване на резервно захранване на изправители EQ60, EQ61 в ОСК

Валидна от: 25.07.2013

Валидна до: 12.08.2013

Осигуряване на резервно захранване на изправители EQ60, EQ61 в ОСК