Изпълнение на ремонтни дейности по спомагателно оборудване и системи на блокове 5 и 6, по време на и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2022 година

Валидна от: 09.08.2021

Валидна до: 26.08.2021

Прикачени файлове