Повторен "Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на ПОК Кранево, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"

Валидна от: 09.05.2024

Валидна до: 29.05.2024

Прикачени файлове