Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на офиси №104 и 118/3, находящи се в сграда с непроизводствени цели (ИАК), собственост на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Валидна от: 22.03.2024

Валидна до: 11.04.2024

Прикачени файлове