Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на помещение, разположено на партера на сграда СТМ, собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Валидна от: 14.10.2022

Валидна до: 03.11.2022

Прикачени файлове